BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

Budynek Szkoły

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

w Chełmku

ADRES: ul. Marszałka Piłsudskiego 1
TELEFON: 33 846 13 86
ADRES WWW ZESPOŁU: www.szspchelmek.pl
ADRES WWW PRZEDSZKOLA: www.przedszkole2.szspchelmek.pl
ADRES E-MAIL: sekretariat@szspchelmek.pl
REGON: 120512595
GODZINY PRACY: 7:30 - 15:30      poniedziałek - piątek

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001.112.1198 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68).

Strona w przygotowaniu. Kolejne elementy będą sukcesywnie udostępnianie.