BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

Dane teleadresowe

Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku mieści się

przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 1 oraz przy ulicy Brzozowej 7-9.

 

Gabinet Dyrektora Zespołu znajduje się w budynku szkoły przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 1.

Wicedyrektor Zespołu odpowiedzialny za klasy 4-8 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

przyjmuje strony w budynku przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 1.

 

główny sekretariat  

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Marszałka Piłsudskiego 1; 32-660 Chełmek
tel.: 33 846 13 86
sekretariat@szspchelmek.pl

 

Wicedyrektor Zespołu odpowiedzialny za Przedszkole oraz klasy 1-3 Szkoły Podstawowej 

przyjmuje strony w budynku przy ulicy Brzozowej 7.

 

sekretariat Przedszkola Samorządowego nr 2 oraz klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Brzozowa 7; 32-660 Chełmek
tel.: 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl