BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

ZMIANA DOTYCZĄCA NAZWY PRODUKTU W ARKUSZU KALKULACYJNYM – ZAŁACZNKI 2.6 – GRUPA VI MROŻONKI

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2018.

 

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2018.

 

 

 

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

 

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2017.

 

 

                                                                                                

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2016.

 

Znak sprawy : SZSP2/ZP/ku – 252-1/15                          Chełmek 07.12.2015r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWY OMYŁKI PISARSKIEJ

       Na podstawie art.87 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający poprawi omyłkę pisarską powstałą w arkuszu kalkulacyjno – cenowym stanowiącym załącznik nr 2.3 (grupa III) do SIWZ. Zamawiający w kolumnie „jednostki miary” zamiast „sztuki” wpisał omyłkowo „kilogramy”

 

Zamawiający napisał : poz.76 – pomidory suszone z czosnkiem, bazylią, oregano, przyprawa naturalna, sypka – 30/40g bez soli, glutaminianu, sztucznych barwników, konserwantów, w kolumnie „jednostki miary” - kg, w kolumnie „ilość” - 30

 

powinno być:  poz.76 - pomidory suszone z czosnkiem, bazylią, oregano, przyprawa naturalna, sypka – 30/40g bez soli, glutaminianu, sztucznych barwników, konserwantów, w kolumnie „jednostki miary” - szt. , w kolumnie „ilość” - 30

Poprawa tej omyłki nie skutkuje odrzuceniem oferty.


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2015.

 

 


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2014.