BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

 

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2017.

 

 

                                                                                                

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2016.

 

Znak sprawy : SZSP2/ZP/ku – 252-1/15                          Chełmek 07.12.2015r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWY OMYŁKI PISARSKIEJ

       Na podstawie art.87 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający poprawi omyłkę pisarską powstałą w arkuszu kalkulacyjno – cenowym stanowiącym załącznik nr 2.3 (grupa III) do SIWZ. Zamawiający w kolumnie „jednostki miary” zamiast „sztuki” wpisał omyłkowo „kilogramy”

 

Zamawiający napisał : poz.76 – pomidory suszone z czosnkiem, bazylią, oregano, przyprawa naturalna, sypka – 30/40g bez soli, glutaminianu, sztucznych barwników, konserwantów, w kolumnie „jednostki miary” - kg, w kolumnie „ilość” - 30

 

powinno być:  poz.76 - pomidory suszone z czosnkiem, bazylią, oregano, przyprawa naturalna, sypka – 30/40g bez soli, glutaminianu, sztucznych barwników, konserwantów, w kolumnie „jednostki miary” - szt. , w kolumnie „ilość” - 30

Poprawa tej omyłki nie skutkuje odrzuceniem oferty.


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2015.

 

 


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rok 2014.