BIP Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

Wszelkie informacje nt. rekrutacji dzieci do

Przedszkola Samorządowego nr 2,

Szkoły Podstawowej nr 2

oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Chełmku

znajdują się na stronie Zespołu w zakładce rekrutacja (po prawej stronie)

link do strony http://www.szspchelmek.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=119